Categories
articole

Consiliere gratuită pentru cereri finanțare AFIR Submăsura 17.1

Brokerul de Asigurare acordă consiliere gratuită în depunerea cererilor de finanțare la AFIR pentru subvenționarea primelor de asigurare a culturilor, animalelor și plantelor (Submăsura 17.1).

Submăsura 17.1 are ca scop:

 • Încurajarea fermierilor să participe la schemele de asigurare private în vederea gestionării corespunzătoare a riscurilor care le pot afecta producția agricolă;
 • Stimularea fermierilor pentru a beneficia de asigurare și extinderea sferei riscurilor asigurabile de către societățile de asigurare;
 • Parte integrantă a Programului național de dezvoltare rurală 2014-2020, program finanţat de: Uniunea Europeană (83,45%) și Guvernul României (16.55%).

Clubul Fermierilor Români și Brokerul de Asigurare al Clubului au lucrat împreună pentru a identifica problemele fermierilor în accesarea Submăsurii 17.1 și pentru a propune soluții de simplificare a procedurilor. Ca urmare a demersurilor comune ale Clubului și Brokerului către MADR și AFIR, cele mai multe propuneri au fost preluate și incluse în ghidul actualizat. Mai multe detalii aici.

Noile măsuri incluse în ghidul actualizat simplifică mult procesul de accesare a fondurilor alocate prin Submăsura 17.1. Diferențele între ghidul actualizat 2020 vs ghidul 2019 pot fi consultate aici.

Lucrăm în continuare cu reprezentanții ministerului agriculturii pentru clarificări la ghidul actualizat sau ghidul din 2021, care, dacă vor fi preluate pe sesiunea curentă, vor fi în avantajul net al fermierilor. Mai multe detalii aici.

Cele mai importante măsuri adoptate în ghidul AFIR pentru Submăsura 17.1:

 • Valoarea sprijinului nerambursabil este de 70% din valoarea primei de asigurare eligibile și este plătită efectiv de către fermier.
 • O singură sesiune anuală – anunț de lansare accesare măsură, în care se precizează alocarea disponibilă și perioada de depunere a Cererilor de Finanțare.
 • Durata de execuție a deciziei de finanțare este de maxim 12 luni, de la data luării la cunoștință, prin semnătura de către beneficiar a deciziei.
 • Dosarul Cererii de Plată se depune online. Declarația de eșalonare a depunerii dosarelor de plată și Cererea de Plată, trebuie completate în format electronic, în limba română.
 • Documente obligatorii care însoțesc Cererea de Finanțare (mult simplificate):
  • contractul de Asigurare și anexele la acesta;
  • documentul care atestă plata a cel puțin 50% din valoarea integrală a primei de asigurare;
  • actul de identitate al reprezentantului legal; documentul emis de instituția financiar-bancară cu numele titularului, CUI, codul IBAN.
 • Extrasul din Registrul Agricol și actul constitutiv se depun doar dacă nu există depuse la APIA Declarația de suprafață și Cererea Unică de plată (prevedere nouă, nu există în ghidul din 2019).

Acest demers comun este un exemplu elocvent pentru modul în care Brokerul de Asigurare și Clubul Fermierilor Români reprezintă interesele fermierilor și, folosind resursele combinate ale celor organizații, pot obține rezultate favorabile fermierilor.