fbpx

Politica GDPR

Acord privind consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal

Operatorul de date cu caracter personal pentru care imi exprim acordul este CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI BROKER DE ASIGURARE SRL, cu sediul în Judetul Ilfov, Oras Voluntari, Bld. Pipera, nr. 1B, Cladirea de Birouri Cubic Center, etaj 6, cod unic de inregistrare 28449981, numar de ordine in registrul comertului J23/3406/2011, inscrisa in Registrul Brokerilor de Asigurare tinut la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor sub nr. RBK-701/29.11.2011, cont bancar nr. RO98BRDE450SV74018804500, deschis la BRD SMCC, telefon: 021.336.46.45, e-mail: asigurari@cfro.ro, website: www.cfrobroker.ro. Menționez faptul că am fost informat în ceea ce privește drepturile pe care le am în contextul cadrului legislativ în vigoare privind protecția datelor cu caracter personal și că mi-am dat consimțământul liber exprimat pentru prelucrarea datelor cu caracter personal în cunoștință de cauză.

INFORMARE CU PRIVIRE LA PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

1. Prevederi generale

CLUBUL FERMIERILOR ROMÂNI ROMÂNI BROKER DE ASIGURARE SRL se angajează să implementeze cele mai înalte standarde de confidențialitate și transparență cu privire la datele cu caracter personal pe care le prelucrează în activitatea curentă. Protecția și transparența totală în ceea ce privește prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal în cadrul desfășurării activității noastre sunt obiectivele noastre de maximă importanță.

2. Prevederi referitoare la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

2.1. Tipul datelor prelucrate

Datele dumneavoastră cu caracter personal prelucrate în scopurile prevăzute în conținutul prezentului formular “Acord privind consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopul derularii programelor, proiectelor activitatilor de informare ale Brokerului” (detaliate la pct 2.2.) sunt: 

 • Denumirea societatii
 • Adresa societatii
 • Numele si prenumele persoanei de contact / administrator
 • Nr. telefon contact
 • E-mail contact

2.2. Scopul prelucrarii

Datele dumneavoastră cu caracter personal, menționate anterior, vor fi prelucrate în scopul primirii de mesaje informative privind produsele de asigurare intermediate si serviciile de consultanta asigurate de Brokerul in domeniul asigurarilor agricole sau orice alt tip de informari/ comunicari.

2.3. Durata prelucrării datelor

Datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate, în vederea îndeplinirii scopului menționat anterior, pe o perioada de functionare a Brokerului sau până la retragerea consimțământului dumneavoastră acordat pentru prelucrarea acestor date, sau oricare din cele doua variante survenind cu intâietate.

3. Partajarea și transferul datelor dumneavoastră cu caracter personal

Vă putem partaja datele cu caracter personal cu persoanele noastre împuternicite – în principal prestatori de servicii ai operatorului de date cu caracter personal prevazut în prezentul formular, însă vom păstra controlul asupra datelor dumneavoastră cu caracter personal și vom folosi măsuri corespunzătoare de protecție, conform legii aplicabile, pentru a asigura integritatea și securitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal în momentul solicitării respectivilor prestatori de servicii.

De asemenea, vă vom divulga datele cu caracter personal doar când ne instruiți sau ne acordați permisiunea, când ni se impune prin legea aplicabilă sau reglementări sau cereri ale organelor judiciare sau oficiale să procedăm astfel, sau astfel cum se impune în vederea investigării unor activități frauduloase sau infracționale, efective sau suspectate.

4. Păstrarea securității datelor dumneavoastră cu caracter personal

Au fost implementate măsuri tehnice și organizatorice pentru păstrarea confidențialității și securității datelor dumneavoastră cu caracter personal, în conformitate cu procedurile noastre interne cu privire la stocarea, divulgarea și accesarea datelor cu caracter personal. Datele cu caracter personal pot fi păstrate pe sistemele noastre tehnologice de date cu caracter personal, acelea alea contractorilor noștri sau în format tipărit.

5. Actualizarea datelor cu caracter personal cu privire la dumneavoastră

În cazul în care oricare dintre datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat suferă modificări, spre exemplu dacă vă schimbați prenumele, numele sau adresa de e-mail sau dacă doriți să anulați orice fel de cerere către noi, sau dacă luați cunoștință de faptul că deținem orice date cu caracter personal incorecte cu privire la dumneavoastră, vă rugăm să ne anunțați prin comunicarea unui e-mail la adresa office@cfro.ro. Nu vom fi răspunzători pentru nicio pierdere decurgând din date cu caracter personal incorecte, neautentice, insuficiente sau incomplete pe care ni le furnizați. În același timp, vom lua măsuri rezonabile pentru actualizarea periodică a registrelor noastre cu privire la datele dumneavoastră cu caracter personal,dar nu vom fi răspunzători pentru nicio modificare neprevăzută a datelor dumneavoastră cu caracter personal. 

6. Drepturile dumneavoastră în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorii de date cu caracter personal prevazuti in prezentul formular

Sub rezerva anumitor condiții legale, dorim să vă informăm că, în cadrul noilor reglementări privind protecția datelor cu caracter personal prevăzute de Regulamentul general privind protecția datelor UE 679/2016, în cazul în care prelucrăm date cu caracter personal ale dumneavoastră, dispuneți de următoarele drepturi:

 • dreptul de acces, prevăzut de art. 15, în baza căruia puteți să ne solicitați, gratuit, să vă confirmăm dacă prelucrăm sau nu date cu caracter personal care vă privesc. De asemenea, ne puteți solicita o copie a datelor pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Cererile trebuie să includă informații relevante pentru a vă putea identifica în baza noastră de date. Vom soluționa cererea dumneavoastră, în maxim 30 de zile;
 • dreptul la rectificare, prevăzut de art. 16, pe care îl puteți exercita, prin formularea unei cereri prin care ne puteți solicita să modificăm informațiile pe care le avem deja despre dumneavoastră. Puteți formula o astfel de cerere atunci când observați ca datele dumneavoastră sunt incomplete sau inexacte;
 • dreptul la restricționarea prelucrării, prevăzut de art. 18, pe care puteți să-l exercitați atunci când contestați exactitatea datelor, considerați că prelucrarea este ilegală sau vă opuneți ștergerii datelor. Urmare a exercitării acestui drept, vom putea în continuare să stocăm datele, efectuarea altor operațiuni de prelucrare fiind posibilă doar cu consimțământul dumneavoastră, cu excepția cazurilor expres prevăzute de lege;
 • dreptul la portabilitate, prevăzut de art. 20,  pe care îl puteți exercita doar pentru cazurile în care prelucrarea are ca temei consimțământul dumneavoastră sau contractul și doar dacă datele dumneavoastră sunt prelucrate prin mijloace automatizate. Daca îndepliniți condițiile, ne puteți transmite o cerere de portare a datelor către operatorul pe care vi-l doriți;
 • dreptul de a va opune prelucrării datelor în scop de marketing,  prevăzut de art. 21. Puteți să vă exercitați acest drept în orice moment, iar noi vă garantăm că datele dumneavoastră nu vor mai fi prelucrate în acest scop. Cu toate acestea, există posibilitatea ca pentru înregistrarea și soluționarea cererii dumneavoastră să fie necesar un interval de timp rezonabil (72 ore) în care este posibil să mai primiți informări de la noi;
 • dreptul la ștergere, prevăzut de art. 17, în baza căruia avem obligația să ștergem datele cu caracter personal pe care le prelucrăm despre dumneavoastră. Acest drept nu este unul absolut, având aplicabilitate doar în anumite situații expres prevăzute de lege. Atunci când formulați o cerere de ștergere, vă rugăm să aveți în vedere că ștergerea acestora poate fi un proces complex.
 • dreptul de a depune o sesizare, în cazul în care aceasta nu poate fi soluționată pe cale amiabilă cu operatorii de date cu caracter personal prevazuti in prezentul formular, direct către autoritatea de supraveghere competentă:  Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, București, România, e-mail: anspdcp@dataprotection.ro, Tel/Fax: 40.318.059.211/+40.318.059.212

7. Prevederi finale

Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal enumerate în formularul “Acord privind consimțământul de prelucrare a datelor cu caracter personal in scopul mentionat la punctul 2.2.”, se face în baza consimțămantului dvs. liber exprimat.

Consimțământul dumneavoastră poate fi revocat în orice moment, în baza solicitării dumneavoastră adresată catre oricare din operatorii de date cu caracter personal prevazuti in prezentul formular. Solicitarea poate fi transmisă prin e-mail la adresa asigurari@cfro.ro.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că revocarea consimțământului dumneavoastră produce efect din momentul în care a fost înregistrată în evidențele operatorilor de date cu caracter personal prevazuti in prezentul formular, legalitatea utilizării datelor înainte de retragerea consimțământului nefiind afectată (solicitarea nu poate produce efect retroactiv).

Sintagma „cu caracter personal” este aplicabila doar pentru datele personelor fizice, restul datelor care nu identifica o persoana fizica apartin persoanei juridice.